AC&DC s.r.o.


O firmě


Informace o společnosti

AC&DC s.r.o. je projektová a inženýrská firma, která poskytuje klientům služby už od roku 1992 v oblasti projektování, poradenství a inženýringu v profesi elektro. Zpracováváme všechny stupně projektové dokumentace, technický a autorský dozor, inženýring i (foto)dokumentaci skutečného provedení námi projektované stavby. Dokumentaci můžeme dle dohody zpracovat v anglické či německé jazykové verzi.

Naší činností pokrýváme celou oblast projekce elektro od interiérových rozvodů NN až po návrhy trafostanic a kabelových i vrchních vedení VN. Firmu tvoří v současnosti 4 projektanti. Vybavení firmy odpovídá veškerým nárokům na současné projektování a jsme schopni vyhovět jakýmkoliv požadavkům na digitální zpracování projektové dokumentace.


AC&DC s.r.o.
Na Zámecké 9
140 00 Praha 4
Tel.: 241 741 943
Email: acdc@acdc.cz